KENNISMAKING MET DE ATRIALE SHUNT VAN CORVIA®

De meest bestudeerde atriale shunt bij hartfalen.

De Atrial Shunt van Corvia is een nieuw hartapparaatje dat dient om de symptomen van hartfalen te verminderen door de druk aan de linkerzijde van het hart en in de longen te verlagen.

KLINISCHE ERVARING

De Atrial Shunt van Corvia is geëvalueerd in meerdere klinische onderzoeken en is geïmplanteerd bij meer dan 550 patiënten in 18 landen wereldwijd.1

In het meest recente onderzoek, een geblindeerd, gerandomiseerd onderzoek met 626 patiënten, is een grote groep patiënten geïdentificeerd van wie de gezondheidstoestand aanzienlijk verbeterde na plaatsing van het apparaatje. Na een jaar hadden patiënten in deze ‘respondersgroep’ minder voorvallen van hartfalen, minder symptomen van hartfalen en een betere kwaliteit van leven in vergelijking met de groep patiënten die de shunt niet kregen.2

45%

Patiënten die met de shunt werden behandeld, hadden 45% minder kans op voorvallen van hartfalen dan patiënten die de shunt niet kregen.

40%

Patiënten met een atriale shunt hadden 40% meer kans om geen of slechts geringe symptomen van hartfalen te vertonen dan patiënten die de shunt niet kregen.

40%

Patiënten die een shunt kregen, hadden 40% meer kans om een aanzienlijke verbetering van hun kwaliteit van leven te zien dan patiënten die de shunt niet kregen.

HOE WERKT HET?

Laten we eens kijken hoe de Atrial Shunt van Corvia zorgt voor een vermindering van de symptomen die met een bepaald soort hartfalen, namelijk hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF), in verband worden gebracht.

In een gezond hart …

ontspannen het linkerventrikel (LV) en het linkeratrium (LA) zich om met bloed vanuit de longen te worden gevuld. Een gevuld linkerventrikel pompt bloed het lichaam in.

Met HFpEF …

worden de spieren van het linkeratrium en het linkerventrikel stijver en kunnen ze zich niet normaal ontspannen.

Daardoor kan het bloed niet gemakkelijk met elke hartslag het linkeratrium en het linkerventrikel instromen, met als gevolg dat er hoge druk in de longen en de linkerhartkamers ontstaat.

Deze hoge druk kan kortademigheid en vermoeidheid veroorzaken – veelvoorkomende symptomen van verergerend hartfalen die de dagelijkse activiteiten moeilijk kunnen maken en zelfs kunnen leiden tot ziekenhuisopname.

De Atrial Shunt van Corvia …

wordt geïmplanteerd via een minimaal invasieve procedure waarbij een arts een katheter (een dun buisje) in een ader dicht bij de lies inbrengt om toegang tot het hart te krijgen.

De arts gebruikt vervolgens de katheter om een zeer kleine doorgang in de hartwand te maken, waarbij de shunt tussen het rechter- en linkeratrium wordt geplaatst.

Dankzij deze nieuwe doorgang kan het bloed van het linkeratrium met hogere druk naar het rechteratrium met lagere druk stromen. Daardoor neemt de druk aan de linkerzijde van het hart en in de longen af en verminderen de symptomen van hartfalen.

VOORDELEN EN RISICO’S

Zoals bij alle medische procedures het geval is, brengt de Atrial Shunt van Corvia potentiële voordelen en risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat u met uw arts praat zodat u de voordelen en risico’s van dit apparaatje begrijpt.

Voordelen

Potentiële voordelen voor mensen bij wie de Atrial Shunt van Corvia in het kader van dit onderzoek wordt geïmplanteerd, zijn onder meer:

  • minder kortademigheid
  • minder ziekenhuisopnamen vanwege hartfalen (HF) en/of minder dagen in het ziekenhuis voor symptomen van HF
  • minder bezoeken aan de spoedeisende hulp
  • betere inspanningstolerantie
  • betere kwaliteit van leven

Risico’s

De risico’s van de implantatieprocedure zijn vergelijkbaar met de risico’s van andere kathetergebaseerde hartprocedures waarbij apparaatjes permanent in het atrium of in de hartwand tussen de twee atria worden geïmplanteerd. Omdat deze procedures routinematig worden uitgevoerd, komen deze potentiële risico’s niet vaak voor. Interventiecardiologen, elektrofysiologen en hun teams zijn gedegen opgeleid om de kans op risico’s als gevolg van de procedure te verminderen en te behandelen.

Potentiële, maar niet vaak voorkomende risico’s van het apparaatje op lange termijn zijn onder meer: verplaatsing of breuk na de plaatsing; een bloedstolsel dat op of nabij het apparaatje ontstaat, zich door het hart verplaatst en blokkering van een bloedvat veroorzaakt (embolisatie, infarct met potentiële beroerte); perforatie of erosie van de hartwand; hoofdpijn; pijn op de borst; veranderingen in het hartritme; of geleidelijke occlusie van het implantaat en terugkeer van de symptomen van HF. Het apparaatje is bestemd als permanent implantaat en hoeft niet te worden verwijderd, tenzij daarvoor een medische reden bestaat.

Kom ik in aanmerking?